Home | Sports | ANOTHER CUTE SOCCER COUPLE

ANOTHER CUTE SOCCER COUPLE

Font size: Decrease font Enlarge font

Kush’ enye i-sound, ziyawa kumnandi
Kukhuphuk’ idust, kanti ngubani?
Ungathuki san’, ng’hamba nezam’
O’ Achuz Macala, ugade i Vur Vai
Insimbi nay’ iyasho, ngibhizi ngey’bham’
Sivitiz’ ipati, kudabuke i-sound
I-VIP yani? Sijaiva nabantu
Sikhiph’ ama-chanks, uyalaz udaba
Size nge Vur Vai
Size nge... Size nge...
Size nge Vur Vai
Size nge... Size nge...
Size nge Vur Vai
Ugadi... Ugadi...
Ugadi Vur Vai
Ngoba size nge... Size nge...
Size nge Vur Vai
[Verse 1]
Aw zamthililili
Ezam nazi lay’ ebhilidini
Unga-worry man, nxay billi yin?
Ey nay’ indingiliza, jaiva kant yini?
Sihamba nabo Mam Tikilishi
Abothalala, I can’t believe it
Uyaphupha, mina I’m killing it
Can’t walk in my shoes, mina elami iteki lisha
Inkantini ayishe
Masisuka la siyenkambini, angithi?
Sizoba ma tas tas, k’sasa syaphinda, angithi?

Wololomani sangena Gazi singena nge-Vur Vai ya-Kwesta, one of our favourite artists aseMzansi. Phela whenever this song ikhala ka Make uyangichaza you would swear ubikela i-JikaMajika the way our crew members simply get down to the beat. Besides phela, Kwesta is like one of us ungatsi nje utodibana naye lekasi ayotsenga sinkhwa nelubisi.

At times nasaphetse le-Ngudu, uze ashaye kancane ngatsi usuka lespotini sasekasi. Gazi phela being down to earth makes people easily identify with us.

That’s why nje we didn’t find it ku-story tsine that Miss Eswatini gets around in a public transport. Uphambana naye nje e-bus rank and or even share naye i-seat in a backseat of a Quantum letjekile ube utidlela i-fish and chips (Yhii ... you know the type ledla i-fish ekhumbini kunuke yonkhe lekhumbi and in the next seat kukhona kwelijaha lokudla ummbila wekosa kwehlise ngemahewu ... klikliklikli).

This is what our beauty queen experiences while her peers move ngema-Porsche from Sandton to Rosebank in pure luxury and kuloyo mzuzu sipping Champagne darling kwasho Queen B!


On a serious note, le-story salonobuhle welive sifuna kufakelwa emehlo. Talking of an issue lefuna kufakelwa emehlo phela reminded us about the juicy story we have kept under wraps for over a year now. Solo siyabuka nje. Phela a defender of a Mbabane side is dating a high ranking female official that lives and abides by FIFA’s doctrine of FairPlay, if you know what we mean.


tribulations


The relationship Gazi is so strong it has survived all trials and tribulations. Noma nje kuyi-Coke ne-Fanta Orange, the two lovebirds – literally – are so smitten with each other they are now even live-in lovers. Benta lokwamasihlalisane kwasho the late Jim Gama. Tsine ke Gazi, we love this new couple which has since eclipsed phela lo-Posh and Becks, we introduced not so long ago khona lana in this famous page phela of a team official dating a prominent striker of tomorrow’s Ingwenyama Cup finalist, Young Buffaloes.

The new soccer couple Gazi, our sources, have confided in us kutsi bamatse nelulwimi. We are very happy for them, asinamona tsine Gazi. We wish them the best and we are yet to verify this but one of our highly impeccable sources close to the couple has told us they could soon be walking down the aisle. Sicela ema-invitations please or else, as usual, we will simply invite ourselves!


We dedicated to the new soccer couple, the late Robbie Malinga and Musa’s super track, Mthande ... umbambe ngesandla, umuntu wakho umbheke emehlweni noma angashaya imfengwane dvutane nawe ... kliklikliklikliklikliklikli ...

Comments (0 posted):

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

: CTA
Should government fix its existing fleet of vehicles or purchase a new fleet?